ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 

image » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14-03-2561)
»เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (28-02-2561 )
»ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (28-02-2561 )

»ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

»
ประกาศเป็นแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบค่าเสื่อม 70% ปี 2561
»รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินงาน
จัดซื้อ ปี 2560
» ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือนตุลาคม 2560 | เดือน พฤศจิกายน 2560
เดือนธันวาคม 2560 | รายงาน สขร1

» อ่านทั้งหมด

เกี่ยวกับเรา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
053-469128, 053-469129
โทรสาร
'053-469131
Email
doitao_hos@hotmail.com