ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 

image »ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
»
ประกาศเป็นแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบค่าเสื่อม 70% ปี 2561
»รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินงาน
จัดซื้อ ปี 2560
» ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือนตุลาคม 2560 | เดือน พฤศจิกายน 2560
เดือนธันวาคม 2560 | รายงาน สขร1
» ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่
โรงพยาบาลดอยเต่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
» ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    โรงพยาบาลดอยเต่า   ประจำปีงบประมาณ 2561

    ประกาศฉบับที่ 1    |   ประกาศฉบับที่ 2
»หนังสือแจ้งเวียน งานพัสดุ

» อ่านทั้งหมด

เกี่ยวกับเรา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
053-469128, 053-469129
โทรสาร
'053-469131
Email
doitao_hos@hotmail.com