งาน ITA

 

image

» คำสั่ง กม ประกาศนโยบายความโปร่งใส
» คำสั่งคณะกรรมการ รายงนการประชุม แผนดำเนินการ
» คำสั่งแต่งตั้ง ปชส
» คู่มือการปฏิบัติการร้องเรียน
» คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
» โครงสร้าง ปชส และรูปกิจกรรม
» ประกาศเรื่องการร้องเรียน
» รายงานการประชุม กม แผนปฏิบัติ
» รายงานการประชุม กรรมการ แผนปฏิบัติ
» รายงานการประชุมกรรมการ
» รายงานสรุปผลวิเคราะห์ไตรมาส 1 - 2
» คำสั่งกลุ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ITA โรงพยาบาล
» คู่มือประเมิน ITA 2561
» ประกาศเจตนารมณ์ความโปร่งใสดอยเต่า
» แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
» รายงานสรุปผลการประชุมกลุ่มบุคลากรเจ้าหน้าที่

» อ่านทั้งหมด

เกี่ยวกับเรา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
053-469128, 053-469129
โทรสาร
'053-469131
Email
doitao_hos@hotmail.com