ภาพกิจกรรม Doitao Mini Marathon

 

image

» fb: Doitao Mini Marathon
» fb: เอิ้น ดาว สปอร์ต

» fb: ล่นเอาม่วนถ่ายเอามันส์
» fb: Run Ga Ride - รันกะไรด์
» fb: Ipixss4Runners
» fb: หมูแบกกล้อง
» fb: FeelGood Photo
» fb: Pongpun Juntahung
» fb: Monny Runing
» fb: Kanawat Tom Num-oe

ฝากอุดหนุนรูปถ่าย จากพี่ๆ ตากล้องด้วยนะคะ
หากมีช่างภาพเพิ่มเติม ทางแอดมินจะมาเพิ่มเติมให้นะคะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

( Integrity & Transparency Assessment )

 

image

» ประกาศจากกระทรวงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน
เพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.256
0 # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 25-มิ.ย-2561
เวลา 13.48 น.]

» แนวทางการป้องกันและตรวจสอบการละเว้นปฏิบัติหน้าที่่
# คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.54 น.]
» รายงานผลการปรับปรุงการบริหารของหน่วยงาน
ให้มีความโปร่งใส # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 24-มิ.ย-2561
เวลา 23.48 น.]

   »»» ขอให้ใช้แนวทางการใช้รถราชการ
   »»» ประกาศโรงพยาบาลดอยเต่า
   »»» รุปการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน
ที่โปร่งใส

» แผนปฏิบัติการ แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561 # คุณวิชาญ คำใหญ่่ [ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.39 น.]
   »»» แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐดอยเต่า

   »»» หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติแผนฯปีงบประมาณ 1451

» อ่านทั้งหมด

เกี่ยวกับเรา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
053-469128, 053-469129
โทรสาร
'053-469131
Email
doitao_hos@hotmail.com