ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 

image >> ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ระบบอินเวอร์เตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ โรงพยาบาลดอยเต่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2562

» ขออนุญาตแผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการ
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย 2561

» เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 6 รายการ เสนอราคาในระบบวันที่ 29 มิย. 61 [20-06-2561]

   # เอกสารราคากลาง

   # เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
e-bidding
   # ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
e-bidding
   # 1.ยูนิตทำฟัน
   
# 2.หมอต้มแผ่นความร้อน
   
# 3.รถเข็นชนิดนอน
  
 # 4.เครื่องดูดเสมหะชนิดติดผนัง
  
 # 5.รถเข็นทำแผล
   # 6.เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล


» อ่านทั้งหมด

 


ภาพกิจกรรม Doitao Mini Marathon

 

image

» fb: Doitao Mini Marathon
» fb: เอิ้น ดาว สปอร์ต

» fb: ล่นเอาม่วนถ่ายเอามันส์
» fb: Run Ga Ride - รันกะไรด์
» fb: Ipixss4Runners
» fb: หมูแบกกล้อง
» fb: FeelGood Photo
» fb: Pongpun Juntahung
» fb: Monny Runing
» fb: Kanawat Tom Num-oe

ฝากอุดหนุนรูปถ่าย จากพี่ๆ ตากล้องด้วยนะคะ
หากมีช่างภาพเพิ่มเติม ทางแอดมินจะมาเพิ่มเติมให้นะคะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

( Integrity & Transparency Assessment )

 

image

ปีงบประมาณ 2562
» สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรอบเดือน # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 6-ธ.ค-2561 ]
   »»» เดือนตุลาคม ปี 2561
   »»» เดือนพฤศจิกายน ปี 2561
» ใบตรวจจัดซื้อจัดจ้างวัสดุแบบพิมพ์ # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 6-ธ.ค.-2561 เวลา 12.15 น.]
» ใบตรวจจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำความสะอาด
อาคารสถานที่โรงพยาบาล
# คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 6-ธ.ค.-2561 เวลา 12.15 น.]
» EB1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 03-ธ.ค.-2561 เวลา 12.15 น.]
---------------------------------------------------------------------
ปีงบประมาณ 2561
» ประกาศจากกระทรวงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน
เพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 25-มิ.ย-2561
เวลา 13.48 น.]

» แนวทางการป้องกันและตรวจสอบการละเว้นปฏิบัติหน้าที่่
# คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.54 น.]
» รายงานผลการปรับปรุงการบริหารของหน่วยงาน
ให้มีความโปร่งใส # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 24-มิ.ย-2561
เวลา 23.48 น.]

   »»» ขอให้ใช้แนวทางการใช้รถราชการ
   »»» ประกาศโรงพยาบาลดอยเต่า
   »»» รุปการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน
ที่โปร่งใส

» แผนปฏิบัติการ แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561 # คุณวิชาญ คำใหญ่่ [ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.39 น.]

» อ่านทั้งหมด

เกี่ยวกับเรา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
0882915057 งานบริหาร
0882915058 งานอุบัติเหตุ ,
'งานผู้ป่วยนอก,งานทันตกรรม
0882915056 งานผู้ป่วยใน
0882915059 งานยุทธศาสตร์
doitao_hos@hotmail.com