การประเมินคุณภาพเครือข่ายบริการ ( DHS - PCA ) ระดับเขต อำเภอดอยเต่า

1 DSC 0012 DSC 0014 DSC 0017
DSC 0019 DSC 0023 DSC 0024 DSC 0028
DSC 0030 DSC 0031 DSC 0034 DSC 0036
DSC 0039 DSC 0041 DSC 0042 DSC 0043
DSC 0044 DSC 0045 DSC 0046 DSC 0047
DSC 0048 DSC 0050 DSC 0053 DSC 0054
DSC 0057 DSC 0058 DSC 0060 DSC 0061
DSC 0062 DSC 0063 DSC 0067 DSC 0068
DSC 0069 DSC 0070 DSC 0071 DSC 0072
DSC 0073 DSC 0075 DSC 0076 DSC 0077
DSC 0078 DSC 0079 DSC 0081 DSC 0085
DSC 0086 DSC 0088 DSC 0090 DSC 0092
DSC 0100 DSC 0101 DSC 0102 DSC 0107
DSC 0109 DSC 0111 DSC 0114 DSC 0116
DSC 0118 DSC 0124 DSC 0130 DSC 0131
DSC 0135 DSC 0136 DSC 0138 DSC 0139
DSC 0142 DSC 0145 DSC 0147 DSC 0148
DSC 0149 DSC 0152 DSC 0154 DSC 0156
DSC 0160 DSC 0161 DSC 0169 DSC 0170
DSC 0178 DSC 0179 DSC 0182 DSC 0183
DSC 0185 DSC 0188 DSC 0189 DSC 0191
DSC 0194 DSC 0195 DSC 0197 DSC 0198
DSC 0201 DSC 0202 DSC 0204 DSC 0209
DSC 0210 DSC 0218 DSC 0225 DSC 0226
DSC 0227 DSC 0228 DSC 0229 DSC 0231
DSC 0232 DSC 0234 DSC 0237 DSC 0240
DSC 0242 DSC08136 DSC08137 DSC08138