ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

 

» ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่
โรงพยาบาลดอยเต่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

» ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    โรงพยาบาลดอยเต่า   ประจำปีงบประมาณ 2561
    ประกาศฉบับที่ 1    |   ประกาศฉบับที่ 2
»หนังสือแจ้งเวียน งานพัสดุ
» เอกสารสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 23 รายการ กำหนดยื่นซองวันที่ 19 พ.ค 2560- 1 มิ.ย 2560

» เอกสารสอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน ยื่นซองวันที่ 26 กันยายน - 7 ตุลาคม 2559

» เอกสารสอบราคาจ้างเหมา ทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลดอยเต่า กำหนดยื่นซอง วันที่ 12 - 22 กันยายน 2559

» สอบราคาก่อสร้างตึกเอนกประสงค์
กำหนดยื่นซอง วันที่ 1 - 15 กันยายน 2559
» ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ [2559-08-08]

» รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 4 รายการ [2559-08-08]
»ใบเสนอราคาและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 15 รายการ [2559-07-04]

» เอกสารประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 15 รายการ [2559-07-01]
» ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ [2559-03-22]
» รายการครุภัณฑ์ที่จำหน่าย [2559-03-14]

» ขายทอดตลอดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ [2559-03-02]

» สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลดอยเต่า [2558-11-16]

» ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน [2558-10-22]

» สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 2558-06-30 ]

» สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โรงเก็บศพ [ 2558-06-30 ]
» สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ [ 2558-06-30 ]

 

เกี่ยวกับเรา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
053-469128, 053-469129
โทรสาร
'053-469131
Email
doitao_hos@hotmail.com