รายการผู้ร่วมบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ COVID-19

รายการผู้ร่วมบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ COVID-19
ลำดับ
ผู้บริจาค
รายการ
จำนวน
1
คุณตู่ ทนายภิภพ แอลกอฮอลล์ 70% 450 ml.  24 ขวด
2
ร้านธนพูน ฮอด  1.กระดาษแข็ง จำนวน 3 ห่อ  3 ห่อ
2.เทปกาว 2 หน้า 5 ม้วน
3
สมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่ร่วมกับ ECU Shop เครือข่าย EMS เชียงใหม่ กล่องอคิลิค สำหรับทำหัตถการผู้ป่วย 1 กล่อง
4
Bird Sethagon ชุดคลุมกันน้ำ (เสื้อกันฝน)  ไม่ระบุจำนวน
5
บริษัท บีคอมช็อป 1.เสื้อกันฝน  ไม่ระบุจำนวน
2.อุปกรณ์สำหรับทำ Faceshield  ไม่ระบุจำนวน
6
Kittisak Pengfuel กล่องอคิลิค สำหรับทำหัตถการผู้ป่วย 1 กล่อง
7
คุณสุภศิณี วงศ์ชวจินดา และคณะ Face shield ไม่ระบุจำนวน
8
คุณม.มิ้น คึกคัก เสื้อกันฝน  ไม่ระบุจำนวน
9
กรรมสรรพสามิตร  แอลกอฮอลล์ 95% 450 ml. 50 ขวด
10
ร้านขายยาศิริเภสัชร่วมกับผู้รับบริการ เงินสบทบซื้ออุปกรณ์ป้องกัน 3,000 บาท
11
ร้านขายยาศิริเภสัช Hypochloride 4 ลิตร 4 แกลลอน
12
คุณฉลอง ใจมัง ตัวแทนกลุ่ม จิตอาสาท่าเดื่อ น้ำดื่ม 10 แพ็ค
13
คุณแหม่ม สำนักอัยการคุ้มครองสิทธิฯ หน้ากากผ้า 3 แพ็ค
14
คุณภานุพงษ์ อิทรจักร ร้านเนเจอร์ฟาร์ม่า 1.เสื้อกันฝน 60 ตัว
2.แอลกอฮอล์ ชนิดเจล 50ml. 5 หลอด
3.แอลกอฮอล์ ชนิดเจล 500ml. 1 ขวด
4.Surgical Mask 200 ชิ้น
5.หมวกคลุมอาบน้ำ  200 ชิ้น
15
คุณนงคราญ แก้วจาและคุณสิทธิชาติ ปานาม อุปกรณ์สำหรับทำ Face shield  ไม่ระบุจำนวน
16
คุณนาฏอนงค์ ทาแก้วเเละเพื่อนโตโยต้าชัวร์เชียงใหม่ Face shield 70 ชิ้น
17
คุณอุดม แดงติ๊บ หัวหน้าปศุสัตว์อำเภอดอยเต่า 1.ชุด PPE 5 ชุด
2.ถุงมือ 2 กล่อง
18
มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม  Surgical Mask 200 ชิ้น
19
คุณพิมพ์พิศา ตันสมบูรณ์ แอลกอฮอล์ ชนิดเจล 3 ขวด
20
หจก.วูเมนคอสเมด อินโนเวชัน แอลกอฮอล์ ชนิดเจล 4 ถุง
21
คุณณฐภัทร วงค์ใน อบต.โปงทุ่ง Surgical Mask และ แผ่นกรองอากาศ ไม่ระบุจำนวน
22
ลูกเต่า รุ่น 6 เสื้อกันฝน 120 ตัว
23
เทศบาลท่าเดื่อ-มืดกา หน้ากากผ้าเย็บเอง 80 ชิ้น
24
คุณประวิทย์-อรัญญา มาลีนนท์และผู้จัดช่อง 3  1.หน้ากากอนามัย N95  100 ชิ้น
2.ชุด PPE 4 ชุด
25
ผู้ร่วมบริจาคผ่านหมอก้อง 1.Face Shield 15 ชิ้น
หน้ากากอนามัย 4 ชิ้น
26
คุณยูหล้า กันทาดี 1.แอลกอฮอล์ ชนิดเจล 4 ขวด
2.สเปรย์แอลกอฮอล์ 2 ขวด
27
คุณรุ่งอรุณ นูนเมือง หมวกตัวหนอน 50 ชิ้น 
28
หมอแว่นตา พาไปดู หน้ากากอนามัย ไม่ระบุจำนวน
29
คุณแสงจันทร์  บุตรวงค์ และลูกค้ากล้วยทอด บ้านโปงทุ่ง เสื้อกันฝน 15 ตัว
30
ร้านสตาร์คอม 1.Face Shield 40 ชิ้น 
2.ถุงมือ  24 ชิ้น 
3.เสื้อกันฝน 24 ตัว
31
คุณอรวรรณ ปินตาคำ  หน้ากากผ้า 50 ชิ้น 
32
ร้านป้ายอิงค์เจ็ทแปลง 8 Face shield 10 ชิ้น 
33
ดร.ชัยวัฒน์ จันทร์พิทักษ์ บริษัท สหยูนิคอน์กรุ๊ป แอลกอฮอล์ ชนิดเจล 4 แกนลอน
34
อาจารย์ศุภกร พรหมเสน  หมวกตัวหนอน 100 ชิ้น 
35
สมาชิกกลุ่มคุณแม่จอมพลังนักช้อป
Disposable Surgical Gown
ไม่ระบุจำนวน
36
บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ข้าวโพดกระป๋อง 240 กระป๋อง
37
บริษัทไทฮา (มหาชน) โจ๊กสำเร็จรูป ไม่ระบุจำนวน
38
แพทย์หญิงวีรินท์รดา  จินนา face shield ไม่ระบุจำนวน
39
คุณกนกวรรณ จ.กทม เสื้อกันฝน 50 ตัว 
40
คณภิรญา สัญญารักษ์ face shiel 50 ชิ้น 
41
คุณสมรส อินเฟื่อง หน้ากากผ้า 20 ชิ้น 
42
คุณศิริวลัย สงไสย์  หน้ากากอนามัย N95 14 ชิ้น 
43
บริษัทเบาะบาเบล จำกัด  1.Face Shield 24 ชิ้น 
2.ปลอกหนังหุ้มแขนทำเอง 10 คู่ 
44
คุณพชรวดี คงกะพันธ์ Face shield 100 ชิ้น 
45
ศิษย์เก่าสันกำแพง รุ่น 20, 22  1.แอลกอฮอล์ ชนิดเจล ขนาด 1000 ml. 100 ขวด 
2.ถุงมือ size S 2 กล่อง
3.ถุงมือ size M 1 กล่อง 
4.หมวกตัวหนอน 150 ชิ้น 
5.หน้ากากผ้า  20 ชิ้น 
46
บริษัท สนามโปรดักส์ แอร์คอนดิชั่น จำกัด  face shield 30 ชิ้น 
47
คุณดวงหทัย โพธิไหม  หน้ากากอนามัย N95 2 ชิ้น 
48
บริษัท ฮงจั้วพลาสติก จำกัด เสื้อกันฝน 120 ตัว
49
คุณสิรินทร ธัญญาวุฒิเลิศ 33  1.Face Shield 5 ชิ้น
2.Surgical Mask 2 กล่อง 
3.ถุงมือ Size S สีเขียว  1 ห่อ
50
คุณวีรินท์ คิดการงาน  1.Face Shield 25 ชิ้น 
2.ถุงมือ size S สีเขียว   2 ห่อ
3.ถุงมือทางการแพทย์ 4 กล่อง
51
คุณวิรุต เตมีศักดิ์ หจก.อาร์ทียู ก่อสร้าง 1.ชุดคลุมกันเปื้อน 10 ตัว 
2.แว่นตานิรภัยสีน้ำเงิน  9 อัน 
3.ถุงมือยางสีส่ม Size M 10 คู่ 
4.ถุงคลุมรองเท้า 150 คู่ 
5.หมวกตัวหนอน 550 ชิ้น 
6.ถุงมือเอนกประสงค์ Size M  4 กล่อง 
7.ถุงมือเอนกประสงค์ Size L 5 กล่อง
8.Surgical Mask 4 กล่อง 
52
คุณรพีภัศน์ หกก.นอร์ทเทิร์นเมด ซัพพลาย  สเปรย์ทำความสะอาดมือ ขนาด 100ml. 62 ขวด 
53
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิศวะกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร  1.Face shield 300 ชิ้น 
2.หน้ากากผ้า  50 ชิ้น 
3.ครีมอาบน้ำ ขนาด 450ml. 2 ขวด
4.ครีมอาบน้ำ ขนาด 1000ml. 2 ขวด
54
คุณวงค์เดือน อินทรจักร์  เสื้อกันฝน 6 ตัว
55
ร้านมะขามหวาน  หมวกตัวหนอน 100 ชิ้น 
56
คุณปิยพงษ์ ศรีธิทอง  หน้ากากผ้า 46 ชิ้น 
57
คุณลำเพย ลบภู่  เสื้อกันฝน 20 ชิ้น 
58
คุณประกายแก้ว สุแก้ว  เสื้อกันฝน 200 ตัว
59
คุณ ปารณีย์  ต่างใจ  พร้อมครอบครัวต่างใจ หน้ากากอนามัยแบบผ้า 50 ชิ้น 
60
คุณญาณิศา  ศรีสันติเวศน์ สถานธนานุบาลประดิพันธ์   1.Face Shield 30 ชิ้น 
2.หมวกอาบน้ำ 100 ชิ้น 
61
ครอบครัวคุณสุพิชชา-อิสสรีย์ ศรีธะญญลักษณา  รับมอบโดยหมออุดม  แดงติ๊บ ปศุสัตว์อำเภอดอยเต่า 1.สเปรย์ทำความสะอาดมือ  ขนาด 1000 ml. 2 ถุง
2.สเปรย์ทำความสะอาดมือ  ขนาด 1000 ml. 1 ขวด
3.ชุด PPE  1ชุด
4.Face Shield 40 ชิ้น 
5.ถุงมือเอนกประสงค์  Size M 6 กล่อง
6.หน้ากาก N95 22 ชิ้น
62
บริษัท อันนาเทรดดิ้ง จำกัด  แอลกอฮอล์ ชนิดเจล ขนาด 1000 ml. 18 ถุง
63
บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)  โจ๊ก รสไก่ 72 ถุง 
64
คุณจารุดา  เธียรอุกฤษ์และเพื่อนๆ Face Shield 20 ชิ้น 
65
ลิ้งแมนชั่นและผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบ Face Shield 100 ชิ้น
66
คุณชยานิษฐ์ มณีเรืองรัตน์ Face Shield 100 ชิ้น 
67
คุณอดัม - คุณฐิติพร บิลบี 1.Face Shield 5 ชิ้น
2.เสื้อกันฝน 10 ผืน
3.หน้ากากอนามัย 10 ผืน
4.หน้ากาก N95 10 ผืนน
68
ร้านดอยเต่ามิวอิ้ง สติ๊กเกอร์รูปหัวใจ ใช้สำหรับทำสัญลักษณ์ผ่านจุดคัดกรอง 2,592 ดวง
69
แม่ปิงอ๊อกซิเจน ถังออกซิเจน  10 ถัง 
70
แพทย์หญิงปุณยพร รอดชะพรม หมวกอาบน้ำ 200 ชิ้น 
71
โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษลอนดอนเฮ้าส์ลำปาง face shield  60 ชิ้น
72
คุณสมลักษณ์  หจก.ชิกเก้นบูม และศูนย์ปฏิบัติธรรมเยาวชน บ้านธรรมะชาติวังน้ำเขียว  face shield  90 ชิ้น
73
คุณรังสี ทีปกรสุขเกษม  1.แอลกอฮอล์ ชนิดเจล ขนาด 1 ลิตร 3 ถุง 
2.Face Shield 76 ชิ้น
3.กุณเชียง 4 ถุง 
74
คุณวรางคณา  วีระศักดิ์  สำนักงานชลประทานที่1 (งานธุรการ) 1.ถุงมือพลาสติก 100 คู่
2.สบู่ลักส์  ขนาด  8 กรัม 72 ก้อน
3.ถุงเชือก ขนาด 12 นิ้ว 3 มัด 
4.เสื้อกันฝน 12 ตัว
75
คุณวาสนา  คำหล้า 1.ชุด PPE 10 ชุด 
2.เจล  ขนาด  30  ml. 98 หลอด
76
คุณโศรยา Face Shield 20 ชิ้น 
77
คุณนิรันดร์  ปัญญามี ซ่อมประตูหอผู้ป่วยใน  มูลค่า 1,000 บาท
78
คุณสุทธิรา อินขาน 1.ชุดกันฝน 12 ตัว
2. ชุด PEE 1 ชุด
3. แอลกอฮอล์ ชนิดเจล 1 หลอด
4. หน้ากากอนามัย N95 2 ชิ้น 
5. Surgical mask  20 ชิ้น
79
เพื่อน ป.พ.316/F4 face shield 100 ชิ้น 
80
ประชาชนดอยเต่า  หมวกตัวหนอน 1,000 ชิ้น
81
ด.ช.ณัฐพัชร์ ทัศกุล  1. ชุดกันฝน 10 ชิ้น 
2. Face shield 3 ชิ้น 
3. หน้ากากอนามัย N95  1 ชิ้น 
82
ลูกเต่า รุ่น 6 (บริจาครอบที่ 2) 1.เสื้อกันฝน 80 ตัว
2.ถุงมือแพทย์  1 กล่อง 
83
คุณศศินันท์ พึ่งโพธิ์ สวนส้มวังกานิล ส้มเขียวหวาน 70 กิโลกรัม
84
ศิษย์เก่าสิริมังคลานุสรณ์ รุ่นที่ 21 ชมรมโยคะหนองจ๊อม และผู้มีจิตศรัทธา  Face Shield 50 ชิ้น 
85
บริษัท เบาะบาเบล จำกัด 1.Face Shield 16 ชิ้น
2.ปอกหนังหุ้มแขน แบบ2 5 คู่
86
คุณนภสร  ประนิช  บริษัทสปาชา บิ้วตี้ แอนด์ สลิม จำกัด  Face Shield 50 ชิ้น 
87
คุณธนณ์ภัคอร  รัตนเดชพงศ์สิน Surgical Mask 4 กล่อง
88
คุณวันทนา  หวังธงชัยเจริญ Face Shield 40 ชิ้น 
89
หมอแล็ปแพนด้าและทีมงาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ ขนย้ายผู้ป่วย 1 ชุด
90
คุณพัชสนันท์  จินะนัทธ์ Face Shield 95 ชิ้น
91
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม หน้ากากผ้า 45 ผืน
92
คุณนารีรัตน์  แช่เย็น หน้ากากผ้า 50 ผืน
93
ร้านชาญศิลป์  หนังเทียมฟองน้ำ Face Shield 30 ชิ้น 
94
คุณแอน  แอลกอฮอล์  70% 1 แกลอน
95
คุณธนันวัฒน์  วีระพงศ์กมล 1.Face Shield 100 ชิ้น
2.หน้ากากอนามัย 3 กล่อง
96
คุณวีรินทร์ธีรา กิจรักษา หน้ากากอนามัย N95 15 ชิ้น
97
สถาบัน Elegent mold หน้ากากผ้า  150 ชิ้น 
98
ร้านอรัญญาเครื่องครัว และลูกค้า สบทบเงินให้ รพ.ดอยเต่า 2,500 บาท
99
คุณวงศ์เดือน อินทรจักร เสื้อกันฝน 6 ตัว
100
คุณต้น นรพล ตัวแทนชมรมอสม.อำเภอเต่า แอลกอออล์ 70% 70 ขวด
101
ร้านเฮือนเจ้าเล็กผ้าฝ้ายทอมือป่าซาง หน้ากากผ้า  77 ผืน
102
กลุ่ม Save chiangmai ประสานโดย คุณโนชา รุ่งเรื่องศรี 1.Face Shield ไม่ระบุจำนวน
2.Surgical Mask ไม่ระบุจำนวน
103
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กล่องอคิลิค สำหรับทำหัตถการผู้ป่วย 1 กล่อง
104
คุณอรทัย  จินาใจ Face Shiel 26 ชิ้น
105
บรษัท บีสวอน กรุ๊ป จำกัด  อาหารเสริม  30 กล่อง
106
คนดอยเต่าร่วมบริจาค หมวกตัวหนอน 1,000 ชิ้น
107
บริษัทยูนิฟอร์ม สตูดิโอ จำกัด ชุด PPE  10 ชุด 
108
คุณถนอมศรี คุณศันสนีย์ ตั้งจารุรงค์ หมวกตัวหนอน 1,000 ใบ
109
Komprint Chonburi 1.Surgical mask  20 ชิ้น
2.Face Shield 111 ชิ้น
110
คุณอรรถพล ถือตรง  Face Shield 30 ชิ้น 
111
ร้านป้องตัว  ชุด PEE 10 ชุด 
112
โรงเย็บผ้าชาร์ลมิชเชล Dream Space Gallery CNX แอลกอฮอล์ ชนิดเจล ขนาด 100 ml. 10 หลอด
113
บ้านม่อนมะกอกรีสอร์ท  หน้ากากผ้า 3 ถุง 
114
Facebook : Joyce ratiya  หมวกตัวหนอน  50 ชิ้น 
115
สส.นรพล ตันติมนตรี และคุณสนธินัต์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและเครือข่ายผู้มีจิตศัทราช่วยไทยสู้ภัยโควิด  แอลกอฮล์ 75 ขนาด 300 ml. 72 ขวด
116
คุณเด่นคุณ งานเนตร และแฟรคลัล และคุณศุทธดา เนติภานนท์ (พี่บัดดี้) 1.ชุด PEE  8 ชุด
2.Face Shield 10 ชิ้น 
117
กองทุนคนดอยเต่าร่วมใจต้านภัยโควิด 1.แว่นตา ยี่ห้อ 2M  30 อัน
2.ชุด PEE 20 ชุด
3.เครื่องวัดความดันเครื่องใหญ่ สำหรับห้องแยกโรค 1 เครื่อง
118
คุณกิติพงษ์ หม่อมปัญโญ 1.แอลกอฮอล์ ชนิดเจลล้างมือ ขนาด 50 ml. 30 หลอด
2.แอลกอฮอล์ ชนิดเจลล้างมือ 500  ml. 1 ขวด
119
บ้านเรียนตรัยคุณ Face Shield แบบเปลี่ยนถิดได้  50 ชิ้น 
120
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม Face Sheild  20 ชิ้น
121
บริษัท ศิลป์ฟ้าอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด กล่องอะคิลิข 1 กล่อง
122
คุณณทภพ จิระชัยอนันท์  Face  Sheild  25 ชิ้น
123
คุณดาว Face  Sheild  30 ชิ้น 
124
คุณช่อพรรณพฤกษา  พนัสภานุเดชดำรง 1.Face Shield 50 ชิ้น 
2.Alcohol Jel ล้างมือ  ขนาด 5 ลิตร 1 แกลอน
125
คุณฤภวัส รัตนภิญโญวงศ์ Face Shield 110 ชิ้น
126
มูลนิธิ คัลเจอรอล เลิร์นนิ่ง ฟาวด์เดชั่น 1. ชุด PPE 12 ชุด
2.Face Shield 100 ชิ้น
3.ถุงคลุมเท้า 10 คู่ 
4.หน้ากากผ้า 41 ผืน
127
คุณช่อทิพย์ 1. ชุด PPE 142 ชุด
2.หน้ากาก kn95 2 ชิ้น 
128
ดช.ณัฐพัชร์  ทัศกุล 1. Face Shield 1 ชิ้น 
2.ถุงมือเอนกประสงค์ 2 คู่
3.เสื้อกันฝน 13 ผืน
4.ผ้าปิดจมูก 4 ผืน
129
บริษัท เจ.เอส.อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ถุงพลาสติกคลุมเท้า 1000 คู่
130
คุณพงษ์สิริ คำใสและ คุณทิพรัตน์ แสนใจ เครื่องกดแอลกอฮอล์แบบเหยียบ 1 เครื่อง
131
คุณปราณี ปิยะรังสรรค์  Face Shield 78 ชิ้น
132
คุณเนตภาราย  ราชรักษ์  Face Shield 50 ชิ้น 
133
ดร.วรวรรณ นิมิตพงษ์กุล  Face Shield 195 ชิ้น
คุณเบญจพรรณ  เตชะกุล
คุณมยุรี  ทองพรรณ์
คุณสตีเฟส รัสเชล แบรนด์ท
คุณจีรมนัส  ตัณท์สวิภาค
คุณทัศนีย์  ธนภัทรไชยวงศ์
คุณธนภร  จิรกิตยางกูร
ร้านอ๋องทิพย์  สาขารวมโชค
โรงเรียนภาษาจีนฮุ่ยจง
บะหมี่จินหมิง
คุณกรรณธร  ศรีสง่า
คุณเยาวรัตน์  หาญวงค์
คุณพิสุทธิ์  นิมิตพงษ์กุล
คุณพิชญ์  นิมิตพงษ์กุล
134
บริษัท นอร์ทเธริน อินดัสเตรียล จำกัด โดยชุมชน ตำบลป่าแดด น้ำดื่ม ขนาด  600 มล. 288 ขวด
135
ธนาคารออมสิน สาขาดอยเต่า ร่มสนาม 2 หลัง
136
บจก.สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่ Face Shield 50 ชิ้น
137
รายการวิทยุกรีนเวฟ ชุด PPE 10 ชุด
138
กลุ่มผู้เรียน Homeopathy  หน้ากากอนามัย  N95 7 ชิ้น
139
ร้านขายยาสี่พี่น้อง อำเภอเมืองลำพูน Face Shield ไม่ระบุจำนวน
140
คุณวรวุฒิ ล้อมวนวงศ์ เจ้าของร้านทองแม่จำปา เสื้อคนไข้และผ้าปู มูลค่า 20,000 บาท
141
นายอุดม แดงติ๊บ หัวหน้าปศุสัตว์อำเภอดอยเต่า (รอบที่ 2) 1.มอบชุด PPE 20 ชุด
2.Face Shield 69 ชิ้น
142
น้องแนน ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า Face Shield 120 ชิ้น
143
แพทย์หญิงปุณยพร รอดชะพรม ปลอดวัดไข้ 5 อัน
144
คุณปริชญ์  เกษตรธรรม  Face Shield 12 ชิ้น
145
คุณธงชัย - คุณอุไร สว่างภักดิ์ สเปย์แอลกอฮอล์ ขนาด 1000 ml. 10 ขวด
146
ลายซิ่น  ศิลป์แห่งผ้า 1.Disposable gown 10 ชุด
2.Head cover 5 ชิ้น
3.Leg cover 5 คู่
4.ถุงมือพลาสติก  3 แพ็ค
5.ปลอกแขน 150 ชิ้น 
6.ผ้าปิดจมูก 48 ชิ้น
147
บริษัท ทอปเทค อลูกลาสซิ่ง จำกัด 1.กล่องอคิลิค สำหรับทำหัตถการผู้ป่วย 2 กล่อง
2.Face Shield 100 ชิ้น 
148
นางสวงษ์ อาษากิจ  หน้ากากผ้า 160 ชิ้น
149
คุณอรทัย  จินาใจ  เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 1000 มล 4 ถุง
150
พลตำรวจโทประจวบ  วงศ์สุข ผบตร.ภาค 5  Face Shield 42 ชิ้น
151
คุณทรรศวรรณ  และกลุ่มเพื่อนๆ เสื้อกันฝน 40 ผืน
152
รับบริจาคต่อจาก รพ.สวนดอก 1.เสื้อกันฝน 196
2.หน้ากากผ้า 276
153
คุณพิเชษฐ  นิธิวาสิน Face Shield 60
154
คุณปาน  ธนพร  และ ณัฐชญา  คลินิก  (fNatchaya clinic)  1.Face Shield 2 ชิ้น 
2เจลแอลกอฮอล์ ขนาด  500 มล 8 ขวด
155
Up2U Design  สาขา1 หน้าวัดใหญ่ท่าเสา และสาขา2 ถนนบรมอาสน์ Face Shield 10 ชิ้น 
156
คุณจารุพันธ์ จันทร์ทิม กล่องอคิลิค สำหรับทำหัตถการผู้ป่วย 1 กล่อง
157
กลุ่มเพื่อน2020 สันกำแพง คุณสุมาลย์ โนคำป้อ พริกลาบ สมวัวลาย Face Shield 100 ชิ้น
158
บริษัท โปรดักส์ ดิเวอลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด  Face Shield 256 ชิ้น
159
คุณทวี  เวชสุข , ชมรมโขง ชี มูล FC  Face Shield 40 ชิ้น 
160
คุณจิรัชญา  อรัญจารุ  บริษัท วี แอนด์ เจ บิซิเนส จำกัด  เสื้อกันฝน 98 ตัว
161
แอล พี กรุ๊ป Face Shield 25 ชิ้น
162
คุณจารุพันธ์ จันทร์ทิม  Face Shield 30 ชิ้น 
163
บริษัท ออคโทพุส  มีเดีย โซลูชันส์ จำกัด กล่องอคิลิค สำหรับทำหัตถการผู้ป่วย 2 กล่อง
164
กลุ่มลูกหลานเหลน กงซกหลี อาม่าลิบผ่าย 1.หน้ากากอนามัย 8 กล่อง
บริษัท เชียงใหม่วัสนันท์  จำกัด โดยคุณชัดชาญ-ชลิดา  เอกชัยพัฒนกุล 2.ข้าวซอยกึ่งสำเร็จรูป 20 กล่อง
บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (ร้านโอ้กะจู๋) เชียงใหม่  , กรุงเทพ โดย คุณชลากร เอกชัยพัฒนกุล
ร้านลำดีตี้ขัวแดง เชียงใหม่  โดยคุณ ศุภกฤต เอกชัยพัฒนกุล
ร้านคอฟฟี่บัส เชียงใหม่  โดยคุณรัฐนันท์  ปั้นทอง
ร้านนานาเบเกอรี่ เชียงใหม่  โดย คุณศราวุธ  ปั้นทอง
บริษัท น.เจริญกลกาล (2546)จำกัด กรุงเทพ โดย คุณสุรภา วรจิตวรรณากุล
ร้านรุ่งไพศาล พิษณุโลก โดย คุณภิญญัชญ์  ปั้นทอง
คุณวรรณสิริ  ปั้นทอง
คุณภาพร  เอกชัยพัฒนกุล และ คุณบุญทิวา  วิจิตรากุล 
คุณรณกฤช  เอกชัยพัฒนกุล
คุณทัชชกร  วรจิตวรรณากุล
165
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอกระเหรี่ยง อ้ายตุ้ย ดอยเต่า 1.น้ำขวดเล็ก6แพ็คและหน้ากากผ้า1ถุงเล็กครับ 6 แพ็ค
2.หน้ากากผ้า 1แพ็ค
166
บริษัท เบเยอร์ จำกัด  ส่งต่อโดยคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  โรงพยาบาลศิริราช Face Shield 60 ชิ้น
167
คุณประจิตร พิชัยศรทัต Face Shield 100 ชิ้น
168
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 1.Face Shield 30 ชิ้น 
2.เจลแอลกอฮอล์   ขนาด 1000 มล. 2 ขวด
3.กล่องอคิลิค สำหรับทำหัตถการผู้ป่วย 2 กล่อง
169
นายจันทร์คำ  ปู่เป็ด  ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้ 1.หน้ากากผ้า 42 ชิ้น
2.น้ำดื่ม  ขนาด  250  CC. 72 ขวด
170
แพทย์หญิงฐิติรัตน์  ไชยมี  (และคณะ) Face Shield 60 ชิ้น 
171
อาจารย์ดวงสมร  ไชยรัตน์ กาแฟสุขภาพ  K-Herb 150 ซอง
172
ครอบครัวศรีมงคล , อรัณยะปาล  , ธรรมตระกูลดี หน้ากาก KN95 10 ชิ้น
173
คุณพิเชษฐ นิธิวาสิน ชุด PPE พร้อมถุงเท้า PPE 100 ชุด
174
คุณทัชชกร  วรจิตวรรณากุล 1.หน้ากาก N95 30 ชิ้น
2.หมวกตัวหนอน 200 ชิ้น
175
บริษัท พี.เค.นอร์ทเทริ์น เอ็กซปอร์ต จำกัด หน้ากากผ้า 50 ผืน
176
ร้าน  CUBE No.7    ชุด PPE  1 ชุด
177
คุณดามิตา  จำเรียง   Bank of America CRC TOWER หน้ากาก 3M N95 20 ชิ้น
178
ธนาคารออมสิน  สาขาดอยเต่า เจลแอลกอฮอล์ ขนาด  25 มล 88 หลอด
179
รพ.ศูนย์ทันตกรรม , รพ.เจ้าพระยา กทม. Face Shield 20 ชิ้น
180
มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หน้ากากผ้า 50 ผืน 
181
คุณศรีโสภา โกฎคำลือ เลขานุการกรรมาธิการ การต่างประเทศ 1.เสื้อกันฝน 10 ตัว 
2.ถุงมือยางเบอร์ 5 กล่อง
3.ถุงเท้าพลาสติก  10 คู่ 
182
บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด 1.ถุงคลุมเท้า  สีดำ 1,000 ชิ้น
  2.ถุงคลุมเท้า  สีขาว 1,000 ชิ้น
183
คุณวิรุต  เตมีศักดิ์ ที่กดเจล 5 ชุด
184
ศิษย์หลวงปู่ทอ งแม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี และ คณะศิษย์  Hong Kong - China Surgical Mask 500 ชิ้น
185
คุณชยันต์  อัครทิตย์ Surgical Mask 200 ชิ้น
คุณประจวบ  ศิริรัตน์บุญขจร  062-952-5690
คุณชญานี  โฟขันเงิน  081-645-3787
คุณกรณ์  โชติจิรภาส  089-896-3443
186
คุณสุนันทา  ภู่ทอง และ คุณสาวิตรี  ภู่ทอง 1.ชุด PPE 10 ชุด
2.แอลกอฮอล์เจล ขนาด 350 มล. 10 ชุด
187
บริษัท ศิริโกมล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด Face Shield 20 ชิ้น
188
ศูนย์ทันตกรรม  รพ.เจ้าพระยา (กทม.) Face Shield 20 ชิ้น
189
คุณสุพัตรา  ดวงมาลี 1.Face Shield 41 ชิ้น
2.ถุงมือยางทั่วไป 93 คู่
190
คุณกุลชลิต  สวัสดิ์กูล FB : kunchalit sawatdikun ชุด PPE 2 ชุด
191
ไม้จิ้มฟันกู้โลก หน้ากากทางการแพทย์ N95 รุ่น 9800 50 ชิ้น
192
คุณมัทนา  วณิชานุกุลยกิจ 1.แว่นตา 13 อัน
2.หน้ากากผ้า 35 ชิ้น
193
ร้านตอย ผ้าม่าน ชุด PPE 6 ชุด
194
คุณชัยวุฒิ  ศรีนวน ชุด PPE 1 ชุด
195
คุณทิพย์ไพวรรณ์  สุนันตา  และคุณสาวิตรี ชุด PPE 5 ชุด
196
คุณจันทรฉัตร  ชัยบาล ชุด PPE 1 ชุด
197
คุณวลินดา  แก้วกัน ชุด PPE 2 ชุด
198
คุณกรรณิกา  ตันชัย ชุด PPE 3 ชุด
199
ว่าที่ร้อยตรีฉวีวรรณ  ปาระดี ชุด PPE 1 ชุด
200
คุณจันทร์ฉาย  วงษ์เติง ชุด PPE 1 ชุด
201
คุณอรพรรณ  กุณาหย้อง ชุด PPE 1 ชุด
202
คุณอำพล  หล้าแสน ชุด PPE 1 ชุด
203
คุณวิภา  ชมภู ชุด PPE 1 ชุด
204
งานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.เชียงใหม่ แอลกอฮอล์  ขนาด  500  มล. 80 ขวด
205
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วูเมนคอสเมด อินโนเวชั่น เจลล้างมือ  ขนาด  1000 มล. 3 ถุง 
206
บริษัท โชยู ชลิม จำกัด Face Shield 32 ชิ้น
207
คุณวนาลี  ประสงค์ผลชัย Face Shield 50 ชิ้น
208
คุณวิจิตร เฟื่อนฟุตระกุล 1.Face Shield 20 ชิ้น
2.หน้ากากผ้า 12 ผืน
3.เจลล้างมือ  ขนาด  50 มล. 4 หลอด
209
โรงพยาบาลอมก๋อย ชุด PPE 2 ชุด
210
คุณกอบกาญจนา  วีระพงษ์ประดิษฐ์  และครอบครัว พี่ ๆ น้อง ๆ และ เพื่อน ๆ  คุณอรุณรัตน์ นาขาม  (พี่ปามมี่) หน่วยทันตกรรม คณะทันตแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1.กล่องอคิลิค สำหรับทำหัตถการผู้ป่วย 2 กล่อง
2.หน้ากากผ้า 120 ผืน
211
คุณชวพล  อัครวรนันท์ และครอบครัว  ผ้ากันเปื้อนพลาสติก 5 ผืน
212
ดร.ชัยวัฒน์ จันทร์พิทักษ์  บริษัท สหยูนิคอร์กรุ๊ป จำกัด ชุด PPE  สีเขียว 4 ชุด
213
คุณณเดชน์  คูกิมิยะ  และ คุณอุรัสยา  เสปอร์บันด์ 1.หน้ากากอนามัย  36 ชิ้น
2.แอลกอฮอล์ 70% 12 ขวด
214
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ รพ.ราชวิถี  1.Face Shield 386 ชิ้น
2.หน้ากากผ้า 100 ผืน
215
คุณชัชวาล  แก้วคำ (ทรงพลเพรส) Face Shield 40 ชิ้น 
216
คุณกมลชนก  คำพาที 1.เสื้อกันฝน 7 ผืน
2.Face Shield 35 ชิ้น
217
คุณนภวัล  พันธุ์จงหาญ 1.Face Shield 42 ชิ้น
2.ถุงคลุมรองเท้า 60 คู่
3.ชุดกาวน์กันน้ำ 30 ผืน
4.ชุด Coverall  30 ชุด
5.หน้ากาก KN95 100 ชิ้น
218
คุณธัญยพร  น้อยเงิน และ เพื่อน ๆ  1.ชุด PPE 8 ชุด
2.เจลแอลกอฮอล์   ขนาด 300 มล. 2 ขวด
219
นนท์ ธนนท์  และ นนท์แฟม 1.หน้ากากอนามัย 9 กล่อฃ
2.ชุดกาวน์กันน้ำ 1 ชุด
220
คุณณัชชา  ปู่หล้า บริจาคสบทบเงิน 120 บาท
221
คุณนิภาพรรณ การบรรจง แผ่นกรอง PM 2.5  3 ห่อ
222
คุณณัฐชา  เขมนันทกุล & WHITEPOCKIE หน้ากากอนามัย 25 ชิ้น
223
คุณแววมณี วิมลศิลปิน (แอนน์) และ กลุ่ม WIN AS ONE  หมวกตัวหนอน 700 ชิ้น
224
คุณมณีรัตน์  ฐิติวร เจลล้างมือ  ขนาด  5  ลิตร 2 แกลลอน
225
บริษัท เอ็กซ์เซล ซุปเปอร์แพค Face Shield 100 ชิ้น
226
คุณวนิดา​ ยะมัง ไม่ระบุ ไม่ระบุ
227
พลอย จินดาโชติ ชุด PPE 7 ชุด
228
คุณลัดดาวรรณ  แก้วคำ แอลกอฮอล์เจล  ขนาด  500 ml 6 ขวด
229
คุณอรพิน  คำฮ้อ 1.เสื้อกันฝน 20 ผืน
2.เฟสชิว 14 ชิ้น 
3.ชุด PPE 1 ชุด
4.หมวกตัวหนอน 100 ชิ้น
5.ถุงคลุมเท้า 60 คู่
230
คุณธนนันท์  อักษรศาสตร์ 1.ชุด PPE 3 ชุด
2.เฟสชิว 3 ชิ้น 
231
คุณชุติกาญจน์  สุขสงวนสมใจ เฟสชิว 20 ชิ้น
232
กลุ่มเพื่อน ZARA ชุด PPE 35 ชุด
233
บริษัท ศิริโกมล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เฟสชิว 40 ชิ้น 
234
คุณธิดารัตน์  อดุลยธรรม แอลกอฮอล์เจล  ขนาด  30 ml 25 หลอด
235
สมาคมศิษย์ เซนต์โยเซฟ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1.ชุด  REUSABLE PPE   30 ชุด
2.หน้ากาก KN95 20 ชิ้น
3.ถุงชิว 1 ห่อ 
236
บริษัท เชียงใหม่ ซี.ดี.ซัพพลาย จำกัด 1.แอลกอฮอล์เจล  ขนาด  450 ml 7 ขวด
2.แอลกอฮอล์เจล  ขนาด  100 ml 30 ขวด
3.Face Shiled 46 ชิ้น 
237
แพทย์หญิงบุณยพร รอดชะพรหม ถุงคลุมเท้า   60 คู่
238
นายแพทย์แทนเทพ หัตถ์สุวรรณกุล  (BB  Shop)  แอลกอฮอล์เจล  ขนาด  40 ml 50 หยอด
239
กรุงเทพมหานคร Face Shield 18 ชิ้น
240
คุณวนันทิชา   สุวรรณจันทร์ แผ่นกรอง PM 2.5  2 ห่อ
241
คุณเอมอร  เจียวสกุล  แอลกอฮอล์เจล  ขนาด  500 ml 3 แกลลอน
คุณอมรรัตน์  แสนสุรีย์รังสิกุล
242
Thammask for med ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต  หน้ากากผ้า 5 ผืน
243
แบมแบม และ แฟนคลับ 1.Face Shield 5 ชิ้น
2.หน้ากากอนามัย 4 กล่อง
3.เสื้อกันฝน 5 ผืน
244
แฟนคลับยงซอ  บ้านมันหวานยงซอไทยแลนด์ ชุด PPE  30 ชุด
245
แผนกสุขภาพอนามัยเขื่อนภูมิพล 1.แอลกอฮอล์เจล  ขนาด  5000 ml 2 แกลลอน
2.แอลกอฮอล์เจล  ขนาด  450 ml 10 ขวด
3.หน้ากากอนามัย 400 ชิ้น
4.ชุด Coverall  7 ชุด
5.ที่กดเจล 5 ชุด
246
คุณวัยพล  จันทร์ฉาย แอลกอฮอล์เจล  ขนาด  300 ml 48 ขวด
247
คุณสิทธิดา  อุดมสินธุวัฒน์ แอลกอฮอล์เจล  ขนาด  50 ml 20 หลอด
248
คุณวัลลภา  ประดับสุข เจลแอลกอฮอล์ ขนาด  500 มล 12 ขวด
249
คุณสุกัลยา  พูลสวัสดิ์ เจลแอลกอฮอล์ ขนาด  500 มล 48 ขวด
250
คุณสิริพร  วัฒนาเรืองสกุล เครื่องหนีบนิ้ว   1 เครื่อง
251
ร้านชุดนอนต้องมี  Tong-Me แอลกอฮอล์เจล  ขนาด  50 ml 5 หลอด
252
คุณฉันตรชัย  ศุภเลิศโสภณ ชุด  REUSABLE PPE   30 ชุด
253
บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด โดยคุณภัทรภร  ใจเย็น ชุด  REUSABLE PPE   216 ชุด
254
คุณยอดตอง  เชฐกุง แอลกอฮอล์เจล  ขนาด  450 ml 24 ขวด
คุณวรรณจนา
คุณอุราวัลย์  เขมวรันต์ภรณ์
คุณซอ  พงษ์อ้อ
คุณปณิตา
255
บริษัท คอมมีเดีย พลัส จำกัด หน้ากากผ้า 18 ผืน
256
คุณพนิดาและคุณสรัญญา หมวกคลุมผม 100 ใบ
257
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม หน้ากาก KN95 50 ชิ้น
258
คุณสรรกมล สวรรณวิภัช 1.ชุด PPE 35 ชุด
2.หน้ากาก  KN95 10 ชิ้น
3.Face Shiled 20 ชิ้น
259
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี Face Shiled 60 ชิ้น
260
หจก.แสงทองมหาชัยเท็กซ์ไทล์ หน้ากากผ้า 100 ชิ้น
261
ร้านสหกรณ์ศูนย์การบินทหารบก จำกัด แอลกอฮอล์เจล ขนาด 35 มล. 12 หลอด
262
คุณยุคลธร  โอพรสวัสดิ์ แอลกอฮอล์เจล ขนาด 450 มล. 12 หลอด
263
พ.ต.อ.เอกพงศ์ ไชยวงค์สาย ผกก. สภ.ดอยเต่า 1.แฟ้มสันขนาด 2 นิ้ว 50 เล่ม
2.ถุงยังชีพ  10 ถุง
264
นายแพทย์เฉลิมวุฒิ ปิยพัทยไชย์ มุ้ง เพื่อผู้ป่วยไข้เลือดออก ไม่ระบุ
265
บริษัท เอแอนด์เอ็น แอคเซสเซอรี่  1.เฟสชิว 10 ชิ้น
2.หน้ากาก  N95 10 ชิ้น
3.แผ่นกรองหน้ากากอนามัย 10 ชิ้น
266
คุณจิราภา  กฤษฎาวรรณกุล  บริษัท ไทยฟิลเตอร์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่) หน้ากากผ้า  20 ชิ้น
267
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฟสชิว 2 ชิ้น 
268
Sime Darby & Friends by Paul Chan  (ภาณุพันธ์  เจ้วจินดา ร้านยามูลนิธิ รพ.ตำรวจ แอลกอฮอล์เจล ขนาด 60 มล. 50 หลอด
269
คุณสุธานี แซโล้ว บริษัทปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด แอลกอฮอล์เจล 3 แกลลอน
270
คุณปิยนัดดา อริยโชติมา 1.ขวดปั้มสำหรับใส่แอลกอฮอล์ 9 ขวด
2.ที่กดเจลสำหรับใส่ขวดปั้ม 38 ชิ้น
3.ขวดปั้มสำหรับใส่แอลกอฮอล์ 51 ขวด
4.ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อสำหรับล้างมือและผิวหนังเพื่อลดการติดเชื้อ  ขนาด 5 ลิตร 9 แกลลอน

 

last Update 14/072563 15.05 น             .


เกี่ยวกับเรา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
0882915058 งานอุบัติเหตุ ,
'งานผู้ป่วยนอก,งานทันตกรรม
0882915056 งานผู้ป่วยใน
0882915059 งานยุทธศาสตร์
0905200753 งานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน
0882915057 งานเภสัชกรรม
0659863123 งานเพัสดุ
เบอร์ติดต่อภายในโรงพยาบาล