คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลดอยเต่า

นายธนิต บรรสพผล
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
Email : tnbsp@hotmail.com
โทรศัพท์ 065-6541478


นายต่อพงษ์ เลิศกลกิจ
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
Email : tor_cm@hotmail.com
โทรศัพท์ 086-7288007

 


นายธนภัทร พอจิตร
เภสัชกรชำนาญการ
Email : thanapatrx@gmail.com
โทรศัพท์ 061-9542436

 


นางประทุมพร คำแสน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
Email : nok_ya19@hotmail.com
โทรศัพท์ 093-1353392

 


นางสาววงค์อัมพร ภิญญวงค์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
Email : Wongumpron@hotmail.com
โทรศัพท์ 090-3194582

 


นางสาวศรุตาทวีพร มงคล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
Email : pen.mongkhol@gmail.com
โทรศัพท์ 091-8518005

 


นางสาวอารีย์ ติ๊บใจ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
Email : atipjai@hotmail.com
โทรศัพท์ 087-1933410

 


นายชัยณรงค์ ธิติธัญตระกุล
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
Email : aaaatm@hotmail.com
โทรศัพท์ 088-2522321

นางสาวจิตต์อารี สิริใหม่
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
Email : nid-king@hotmail.com
โทรศัพท์ 095-6752044

นายวิมล มาติ
พนักงานบริการ
Email : vimon5780@gmail.com
โทรศัพท์ 097-9765780


 

 

 

เกี่ยวกับเรา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
0882915058 งานอุบัติเหตุ ,
'งานผู้ป่วยนอก,งานทันตกรรม
0882915056 งานผู้ป่วยใน
0882915059 งานยุทธศาสตร์
0905200753 งานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน
0882915057 งานเภสัชกรรม
0659863123 งานเพัสดุ
เบอร์ติดต่อภายในโรงพยาบาล