ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลดอยเต่า

 

         งบประมาณปี 2567

        >> คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลดอยเต่า

        >> แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม


        >> รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม


             + รอบ 6 เดือน


             + รอบ 12 เดือน

        >> การดำเนินการชมรมจริยธรรม


             + กิจกรรม 5 ส


             + กิจกรรมงานพระราชพิธี 5 ธันวาคม 2566             + กิจกรรม พอสว วันที่ 21 มกราคม 2567

 

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         
         งบประมาณปี 2566

>> คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลดอยเต่า


       >> แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
         
            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


เกี่ยวกับเรา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
0882915058 งานอุบัติเหตุ ,
'งานผู้ป่วยนอก,งานทันตกรรม
0882915056 งานผู้ป่วยใน
0882915059 งานยุทธศาสตร์
0905200753 งานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน
0882915057 งานเภสัชกรรม
0659863123 งานเพัสดุ
เบอร์ติดต่อภายในโรงพยาบาล