ข้อมูลโรงพยาบาล

ชื่อโรงพยาบาล : โรงพยาบาลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ :  105 ม.3 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่   50260

โทรศัพท์. 053-833199-191  โทรสาร. 053-833100   
Website: www.doitaohospital.com
E-mail  address :  doitao_hos@hotmail.com

แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงพยาบาล

ประชากรในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ระดับอำเภอ
ที่ตั้งและอาณาเขต
ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 125 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 108 ถนนเชียงใหม่- ฮอด และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1103 ถนนสายฮอด-แม่ตื่น มีพื้นที่ประมาณ 803.918 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 502,448 ไร่ เป็นพื้นที่ภูเขา 659.2 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ  82 ของพื้นที่ทั้งหมด 
    ทิศทิศเหนือ      ติดต่อกับ ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
    ทิศใต้              ติดต่อกับ ตำบลนาทราย และตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
    ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ ตำบลแม่ตื่น อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
    ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอสามเงา

เกี่ยวกับเรา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
0882915058 งานอุบัติเหตุ ,
'งานผู้ป่วยนอก,งานทันตกรรม
0882915056 งานผู้ป่วยใน
0882915059 งานยุทธศาสตร์
0905200753 งานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน
0882915057 งานเภสัชกรรม
0659863123 งานเพัสดุ
เบอร์ติดต่อภายในโรงพยาบาล