คลังตัวชี้วัด


   

1. IM : Information Management ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ

 

2.PTC :


3.PCT : Patient Care Team ทีมดูแลและพัฒนากระบวนการการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล 4.RM Risk Management ทีมความเสี่ยง


5.ENV งานสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

 

 

6. HRD งานบุคลากร7. IC

 


8. COM

 


9 .NUR

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

เกี่ยวกับเรา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
0882915058 งานอุบัติเหตุ ,
'งานผู้ป่วยนอก,งานทันตกรรม
0882915056 งานผู้ป่วยใน
0882915059 งานยุทธศาสตร์
0905200753 งานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน
0882915057 งานเภสัชกรรม
0659863123 งานเพัสดุ
เบอร์ติดต่อภายในโรงพยาบาล