ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 

» ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน) 3 ตำแหน่ง
    1.ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
    2.ตำแหน่ง พนักงานขับรถพยาบาล
    3.ตำแหน่ง พนักงานเปล

» ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธรุการ

» ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต

» ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
- ประกาศรับสมัคร

- เอกสารแนบท้าย
» ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธรุการ

» การประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง First houre in  Emergency Room 2015
[ 2558-06-30 ]
» ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย [ 2558-06-30 ]
» ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ [2558-06-29]

 

เกี่ยวกับเรา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
0882915058 งานอุบัติเหตุ ,
'งานผู้ป่วยนอก,งานทันตกรรม
0882915056 งานผู้ป่วยใน
0882915059 งานยุทธศาสตร์
0905200753 งานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน
0882915057 งานเภสัชกรรม
0659863123 งานเพัสดุ
เบอร์ติดต่อภายในโรงพยาบาล